Zasady i warunki

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi warunkami ostrożnie, ponieważ dzięki dostępowi z tej strony, zgadzasz się przestrzegać i być wiązanie tych warunków. Jeśli nie zgadzasz się na te warunki, nie powinien uzyskiwać dostęp lub korzystać z tej strony.

    
WARUNKI rządzić

    
Niniejsze warunki stanowią ostateczne i całkowite porozumienie stron i żadnych warunków, w żaden sposób modyfikowania lub zmieniania przepisów określonych w niniejszym dokumencie będą wiążące Naszej Spółki, chyba że dokonane w formie pisemnej i podpisane i zatwierdzone przez funkcjonariusza lub innej osoby upoważnionej w Nasza firma. Żadna modyfikacja któregokolwiek z tych warunków zostanie zmodyfikowany poprzez wysyłkę naszej Spółki towarów następujących odbiór Kupujący rozkaz, żądanie wysyłki lub podobnych postaciach zawierających drukowane warunki dodatkowe lub sprzeczne z postanowieniami niniejszego dokumentu zakupu. Jeśli jakikolwiek warunek, klauzula lub postanowienie zostanie uznane za nieważne przez właściwy sąd, takiej deklaracji lub gospodarstwa nie ma wpływu na ważność jakiejkolwiek innej perspektywie, klauzuli lub postanowienia zawarte w niniejszym dokumencie.
    
PRZYJĘCIE ZAMÓWIEŃ

    
Wszystkie zamówienia są przedmiotem pisemnej weryfikacji cen przez autoryzowany Nasi pracownicy Spółki, chyba że wyznaczony na piśmie za twarde na określony okres czasu. Wysyłka towaru bez pisemnej weryfikacji cen nie oznacza akceptację ceny zawartej w zamówieniu.
    
PODSTAWIENIE

    
Nasza firma zastrzega sobie prawo, bez uprzedniego zawiadomienia, w celu zastąpienia alternatywny produkt o podobnym rodzaju, jakości i funkcjonalności. Jeżeli Kupujący nie zaakceptuje zastępczego, Kupujący musi wyraźnie oświadczyć, że nie doszło do zamiany jest dozwolone, gdy kupujący żąda ofertę, jeżeli taki wniosek o cytat jest wykonany, lub, jeżeli żaden wniosek o cytat został wykonany, podczas składania zamówienia z Nasza firma
    
CENA

    
Ceny notowane, w tym wszelkie koszty związane z transportem, są ważne przez 10 dni, chyba że wyznaczony jako firmie przez określony czas zgodnie z pisemnym cytat lub pisemnej akceptacji sprzedaży wystawionego lub zweryfikowane przez funkcjonariusza lub innych upoważnionych pracowników naszej firmy. Cenę oznaczony jako firmie przez określony czas, może zostać odwołane przez naszą firmę, jeżeli cofnięcie jest w formie pisemnej i wysyłany jest do Kupującego przed czasem pisemna akceptacja cenie jest odbierany przez naszą firmę. Punkt wysyłki. Nasza firma zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w cenach sprzedaży o zdarzeniach, które są niższe niż ceny notowane są ustalane przez przepisy rządowe.
    
TRANSPORT

    
O ile nie zastrzeżono inaczej, nasza firma kieruje się osądem przy ustalaniu przewoźnika i trasy. W obu przypadkach, nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub nadmiernych opłat transportowych, wynikających z jego wyboru.
    
USZCZELKA

    
O ile nie zastrzeżono inaczej, nasza firma będzie spełniać jedynie z jego minimalnymi standardami Opakowanie do transportu wybranej metody. Koszt całej specjalnego pakowania, załadunku lub usztywnienie żądanie Kupującego zostaną opłacone przez Kupującego. Wszystkie koszty pakowania i wysyłki dla sprzętu specjalnego Kupującego zostaną opłacone przez Kupującego.